KCM 2018

Op zondag 10 juni 2018 is de Kampioenschapsclubmatch geweest bij KV Waalwijk. De foto's staan in FOTO'S en de keuringsuitslagen zijn te vinden in OVERIGE INFO.

IMG 8613     IMG 8420

Animal Event 2018

Hierbij een kort verslag over dit landelijk bekende evenement. Dit jaar was de opzet anders dan in de vorige jaren, waardoor het geheel voor de bezoeker er niet duidelijker op was geworden. De blokhutten voor de rasverenigingen waren absoluut leuk, de banner van de Raad liet een getekende kopstudie van een Field zien. Het aantal passanten was op alle drie de dagen niet overweldigend. Toch zijn er een aantal bezoekers geweest die absoluut interesse in ons ras hadden. Tot op heden hebben twee ervan zich daadwerkelijk op de wachtlijst laten zetten.  

Animal event 2018 1              Animal event 2018 4          Animal event 2018 2

De stand was op vrijdag bemenst door Mariska Vijvers-Roosink en Carel Canta.  Ans en Jan Westerink op zaterdag, met Mariska als achterwacht omdat zij ook op de stand van de Raad (Youth) moest zijn. Op zondag zijn het Ingrid Rijnbrand, haar zoon Dion en Ellen Canta-Zintel geweest.

Mede door het mooie weer is dit een geslaagd event geworden. Door de grote variatie in het gebodene kwamen hier veel mensen op af en is het een relatief goedkope manier om je ras te kunnen laten zien. Opmerkingen als: …’een Field Spaniel?, nog nooit van gehoord’ werden regelmatig gehoord. 

Al met al is het promoten van de Field Spaniel op deze drie dagen ruimschoots gerealiseerd! 

ALV 2018

Tijdens de ALV, gehouden op zondag 9 april 2018, zijn de dames Ingrid Rijnbrand en Mariska Vijvers gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging. Ingrid Rijnbrand zal het secretariaat verzorgen, Mariska wordt vicevoorzitter. De heer Hildeward Hoenderken, heeft zoals vorig jaar al was aangegeven, het voorzitterschap neergelegd. Als nieuwe voorzitter is gekozen de heer Carel Canta. Na de vergadering en lunch is de traditionele wandeling geweest.

13.1

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Op deze ALV, is naar aanleiding van de bespreking over het VFR en de wens om daar een sanctiemaatregel aan te koppelen, met algemene stemmen aangenomen om de navolgende wijziging in het Huishoudelijk Reglement op te nemen.

Op het moment dat er bij een fokker gelijktijdig twee of meerdere nesten pups aanwezig zijn, waarvan één of meerdere nesten niet conform het Vereniging Fok Reglement gefokt zijn, zullen ook ander nesten die wel voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Vereniging Fok Reglement niet voor pupinformatie, zoals deze door de vereniging verzorgd wordt, in aanmerking komen. De nesten zullen derhalve ook niet op de website van de vereniging vermeldt worden. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het laatste nest dat niet voldoet aan het Vereniging Fok Reglement.

Wijziging van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid

Binnengekomen van de Raad van Beheer

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.
Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het format verenigingsfokrelement per 01 januari 2018 van de Raad van Beheer vindt u hier.

Bedankje van Ed Regoor

Van ons Lid van Verdienste Ed Regoor het navolgende bericht op 04 november 2017 ontvangen:

"Met hartelijke dank voor "die bloemen aus Holland" namens alle leden en bestuur van de FSCN. Zo kom je met extra plezier uit het ziekenhuis!!! Dit krijgt een mooi plekje bij de ingang van ons huis".

 2017 11 12 foto cadeautje Ed

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel